Eigil Holm’s Forlag
tlf.7566 5130
mobil 22 40 51 25

Email

Beskrivelser

Nyhed: Eigil Holm: Djursland og Mols set fra fly, fod og kort.
 

Bogen indledes med en generel oversigt over Djurslands geologi og tilblivelse fra den periode, hvor NØ-isen under Istiden dækkede området over Den Østjyske Israndslinies fremstød, til den store landhævning efter istiden. Bogen er en metodisk og detaljeret gennemgang af de forskellige landskaber, illustreret med forklarende tekst, samt nutidige land- og luftfotos i farver, fotograferet af forfatteren..

72 sider A4, 96 fig. Pris 149 kr.

Fidobogen. Hunden der spillede fodbold og blev berømt

UDSOLGT.

Jonas og bierne. Børnebog - UDSOLGT

30 sider, stift bind, illustreret I farver af Palle Bregnhøj.

Børnebog for de 6-10 årige. Den fortæller om drengen Jonas, hvordan han lærte bierne at kende og selv blev biavler.

Biernes liv, blomsterne og honningen beskrives.

On Pollination and Pollinators in Western Australia

143 p., 81 figures in black and white. Price 100 DKK

Scientific report from an investigation in the field 1977, mainly on bird and mammal pollination.

Eigil Holm: Mikroskopi i Biologi - 2 oplag 2009 . 123 sider, 460 illustrationer i farver. 24x17 cm. 249 kr.
Mikrofotografierne fra bogen kan fås på CD-Rom for 122 kr.

Mikroskopi i Biologi er skrevet til de, der gerne vil bruge et mikroskop som et arbejdsredskab i undervisning, undersøgelser, studie og hobby. Mange emner er beskrevet, så man kan se, hvordan man anvender mikroskopet i
cytologi, planteanatomi, og til undersøgelse af bakterier, svampe, ferksvands- og havplankton, jordbundsdyr, insekter, skæl, hår, fjer og menneskeligt væv. Mange mikroskoptyper, samt mikrofoto og video er beskrevet. Den historiske
udvikling af mikroskopet fra de ældste hollandske mikroskoper til de  nyeste mikroskoper afslutter bogen.
 

2005

Eigil Holm: Mit studium i naturhistorie og geografi 1962-59 på Københavns Universitet.
80 sider, 34 illustrationer, A5. 75,00 kr.


Bogen beskriver datidens studium og forskellene mellem den tid og nutiden. I min studetid eksisterede der ikke fotokopier og computere, TV begyndte at sende 1953, den første satellit belv opsendt 1957. Genernes kemi (DNA) var
ny og kunne først revolutionere genetikken i 1960'erne. Pladetektonikken blev først bevist i 1960'erne. Tankegangen i de naturhistoriske fag var helt anderledes end nu.
 Eigil Holm: Sådan blev mine bøger til
150 sider, 229 illustrationer, A4. 100,00 kr.


Jeg er kedelig, men det er mine oplevelser ikke. Bogen beskriver tilblivelsen af de fleste af mine bøger, de tankegange og oplevelser, der ligger bag dem. I bogen findes min bibliografi, der omfatter 65 bøger og 448 artikler 1959-2005.
 


 

 

 


Eigil Holm: Hansted Kloster/Hansted Hospital  300 års jubilæum
127sider, 104 illustrationer (de fleste i farver), 17x24 cm. 150.00 kr


Hansted Hospital blev stiftet af en meget rig enke, der havde mistet alle sine børn. Det har fungeret som hjem for gamle, syge og fattige i 275 år, så
blev de plejehjem og er nu ældreboliger. Bogen bruger Hospitalets historie som et spejl af Danmarkshistorien. Egnens historie belyses gennem talrige kort fra hele perioden. Hansted skovs historie beskrives på samme måde.
Kortene gengives i farver. Hospitalets bygningshistorie vises ved hjælp af
rekonstruktioner og arkitekttegninger. Nutiden beskrives.

“Horsensegnens kirker” af Eigil Holm
98.- kr


Bogen beskriver 41 kirker i Horsens og på Horsensegnen.
(se nedenstående kort) Det er både landsbykirkerne og kirkerne i Horsens by. Bogen har næsten 1200 illustrationer, for alt det, der kan illustreres, er illustreret. Herved ser man rigdommen i egnens mange kirker.

Horsensegnens kirker” er på 214 sider i stort format (245x330 mm), 981 farvefotos, 160 tegninger, kort og arkitektturtegninger. Næsten alle illustrationer er lavet af Eigil Holm. Pris 98,00.- kr. Fås i boghandelen eller hos forlaget.

Vedersø Kirke
Kaj Munks kirke, skrevet og illustreret af Eigil Holm. 32 sider, a5, 56 illustrationer. pris 65 kr. + porto
Bestil på kupon siden. Bogen fås også i kirken.

“Vandløbsbedømmelse ved hjælp af dyrelivet”
Forfatter og tegner: Eigil Holm

Vandløbenes tilstand bedømmes sikrest ved hjælp af dyrene, for de er der hele tiden og påvirkes af de forureninger, der måtte komme. Denne bog er beregnet på alle de, der interesserer sig for at kunne bedømme vandløb, nemlig åmænd og andre teknikere, sportsfiskere og skoler. Der er udvalgt 43 dyr, der let kan fanges og bestemmes. Der kræves ikke særlige forkundskaber.

Til bogen hører en plastikdug med alle dyrene afbildet i farver og med bestemmelsesnøgle.

Bogen koster 175.- kr.
Plastikdugen 350.-kr.

 

Horsensegnen - Atlas, Natur, Miljø, Historie, Erhverv af Eigil Holm.
Bogen er et atlas, en guide til alle slags seværdigheder og en grundig beskrivelse af geologi, vandløb, landskaber, fiskeri, kirker, herregårde, møller og jernbaner. Der er kapitler om veje, landsbyer, Horsens og de mange skove. Miljøet, landbruget, industrien og grundvandet har deres egne kapitler. Bogen kan fungere som et leksikon over Horsensegnen. Der er 951 kort, fotos, tegninger og diagrammer. Bogen er i stort format, 24,5 x 33 cm. 232 sider. Indbundet.

Pris 98 kr.

Svampe lette at kende af Eigil Holm
48 siders folder, lige til at have i lommen,  rimeligt smudsafvisende. Alle svampe tegnet i farver. Kendetegn er sat på billederne lige hvor de skal være. Kan du kende en gulerod med sikkerhed, så kan du også lære en god spisesvamp eller en hæslig giftsvamp at kende ved at bruge folderen. Der er afbildet knapt 50 arter, for det er nok i begyndelsen.

Pris 59,50 kr.

Eigil Holm: Gasrevolutionen - da kulgasværkerne ændrede verden. Med undervisningsforsøg. 62 sider, rigt illustreret, 75 kr i trykt udgave.

Også udgivet som elektronisk bog på www.eigilholm.ebog.dk

 
 

Beskrivelse af Gasrevolutionen:
 

Gas fra kul blev opfundet kort før år 1800. Den var det første eksempel på, at energi kan transporteres, nemlig i rør fra et gasværk til forbrugerne. Gasværker kom i alle byer i Europa og Amerika, Danmark havde 112 gasværker i 1928. Næsten alle husstande havde gas installeret i køkkenet til madlavning. Mange havde gaslamper. De afgassede kul kaldes koks, det er næsten rent kulstof. Det blev brugt til opvarmning af privathuse, skoler, kontorer m.m. Koks var et fremskridt, for nu kunne varmen reguleres i kakkelovnen. Varmen i stuerne gjorde folk sundere, og der blev overskud til at varme vand til vask af mennesker og tøj. Hygiejnen blev væsentligt forbedret. Bygas var livsfarlig, for den indeholdt kulilte, der dræber hurtigt. Der var også brint i gas, og hvis gas strømmede ud i en lejlighed, eksploderede det hele, når folk ringede på. Den elektriske gnist i ringeapparatet var nok. Gasværkerne forurenede og stank, og de krævede meget arbejdskraft. Da det blev muligt at lave gas uden kulilte og brint ved spaltning af olieprodukter, blev gasværkerne nedlagt. I dag kan man få naturgas til opvarmning og madlavning. Gassen har ændret hele verden så meget, at man virkeligt kan tale om en gasrevolution. Vi fortsætter traditionerne fra gasværkernes tid. Bogen handler om hele denne historie og viser mange eksempler på apparater, kulminer, gasværksdrift m.v. Horsens gasværks historie er beskrevet i detaljer for at vise, hvor vigtig gassen og koksene var for livet i byerne. Bogen afsluttes med undervisningsforsøg. Oprindeligt blev bogen skrevet som grundlag for en udstilling om gasværker på Industrimuseet i Horsens.   

Lærebog i Biavl Pris 399 kr. + porto. Denne bog udgives i revideret udgave ca. hvert 5. år. Den beskriver hele biavlen og bruges af alle de, der har lært den elementære biavl, og som nu vil videre.

 

Dronningeavl, arvelighedslære og forædling af bier. 2. udgave 2012. Pris 290 kr. + porto. Bogen beskriver grundigt, hvordan man laver dronninger både i lille målestok og i stordrift. Avlens organisation og arvens videreførelse og samarbejdet mellem avlerne gennemgås. Den sidste halvdel af bogen handler om arvelighedslæren og dens anvendelse i dronningeavl.

Også udgivet på engelsk(se english books)

Den nye biavler 1. udg.. Pris 199 kr. + porto. Bogen for begynderen, 84 sider, 130 fotos og tegninger, samt 25 videos anbragt med QR-koder, hvor læseren har brug for dem.


VIDEOER DOWNLOADES HER

Danmarks Biavlerforening 150 år. 1. udg. 2016. 96 sider, 98 fig. 50 kr. + porto - Foreningens 150 årsdag juli 2016 fejres med en historisk beskrivelse af biavlen i Danmark fra de ældste tider til nutiden. Fås kun hos www.bishoppen.dk. Danmarks Biavlerforening

200 botaniske skoleforsøg UDSOLGT

130 fysiologiske skoleforsøg 3. udgave . Pris 190 kr. + porto.

Kaj Halberg og Jens Gregersen: Vorsø – et fristed for naturen.
272 sider. Fås hos Jens Gregersen: vorsoe@mail.tele.dk

Rigt illustreret bl.a. med mange tegninger af Jens Gregersen.

Vorsø blev reservat i 1929, da Københavns Universitet købte øen som ”et fristed for dyrene, også de såkaldt skadelige”. Det betød, at naturen fik lov til at passe sig selv på ¾ af øen, og at nåletræerne blev fældet. Adgang blev forbudt. Skoven har altså kunnet udvikle sig til naturskov i 80 år, og det er blevet fulgt ved grundige undersøgelser med passende mellemrum, sidst af Kaj Halberg.

 Øen blev kendt som Skarvernes ø, for her slog fuglene sig ned i 1944. Efter at fuglene blev fredet i 1971 steg antallet af par fra 2000 til 5000 (1991) på øen. Skarverne og deres liv blev fulgt. Her var Jens Gregersen aktiv i over 30 år. Også andre har lavet studier over skarverne. Samtidigt er andre fugle samt insekter, planter og svampe undersøgt og beskrevet.

 Bogens kapitler er skrevet af de mange forskere, der har lavet undersøgelserne, og herved belyses udviklingen i den tid, hvor naturskoven erobrer øen. Man kan vove den påstand, at Vorsø er det bedst undersøgte naturområde i Danmark.

Eigil Holm: Danmarks Naturkanon 1 – Dyr. 2011. 144 sider, stift bind, 332 fotos og tegninger. 185 kr.
Download prøvekapitler PDF

Eigil Holm: Danmarks Naturkanon 2 – Astronomi, vejret, sten, uddøde dyr, levende planter. 2011. 147 sider, stift bind, 369 fotos og tegninger. 185 kr. Download prøvekapitler PDF UDSOLGT

De enkelte kapitler i Danmarks Naturkanon kan købes hver for sig i: eigilholm.ebog.dk

Danmarks Naturkanon er en liste over de dyr, planter og naturfænomener, som alle bør kende. Listen er udarbejdet af et udvalg, der blev nedsat af Miljøministeriet på initiativ af de naturhistoriske museer. Målgruppen er børn og unge, der gerne vi l vide mere om naturen, samt videbegærlige voksne. Der er 700 illustrationer, der skulle glæde øjet og lette tilegnelsen.

Stikordsregister til bog 2 kan downloades her

Eigil Holm: Danmarks Naturkanon 3 – Danmarks dejligste natur – set fra fly og fod.  Pris kr. 249,00. 

Danmarks dejligste natur - set fra fly og fod
viser dansk natur i 679 fotos, tegninger og kort. Bogen dækker de  24 naturområder, der er udvalgt som de bedste i Danmarks Naturkanon. De fleste billeder er taget fra lav flyvehøjde, for det giver det bedste  indtryk af vort skønne land. Her vises både kendte og ukendte steder: Skagens Odde, Rubjerg Knude, Vestkysten, Fanø, Rømø, Als, Mols, Lille Vildmose, Fyns Hoved, Ærø, Langeland, Glænø, Maribosøerne, Odsherred, Nordsjælland og Bornholm. Se kortet i indholdsfortegnelsen. Bogen viser også, hvordan man planlægger en tur. Der er fortegnelser over alle botaniske haver, akvarier, zoologiske haver og dyreparker, naturhistoriske museer og oplevelsescentre. Bogen er skrevet af Eigil Holm, der også har skrevet de to andre bøger om Danmarks Naturkanon:  Bind 1: Dyr, og Bind 2: Astronomi, vejret, sten, uddøde dyr og levende planter.
 Download prøvekapitler PDF     DOWNLOAD VADEHAVET HER

Download prøvekapitel PDF

Eigil Holm: Horsens set fra Himlen. Byen - Fjorden - Øerne - Omegnen. Pris kr. 185,00

Horsens er kendt for sine koncerter i Forum og i det gamle fængsel, sin middelalderfest og sin sport. Men der er meget mere. Det er en af de hurtigst voksende byer i Danmark, og både de ny og de gamle borgere kan få fornøjelse af at se, hvad egnen har at byde på. Fjorden har børnevenlige badestrande med lavt vand og op til 26 grader varmt vand om sommeren. Der er store statsskove med fri adgang, fint havfiskeri i Fjorden, lange ture ad stierne på de gamle jernbaner, et fuglerigt naturreservat blot 1 km fra centrum og andre naturområder. Gudenåen kan besejles i kano, Fjorden med optimistjoller og windsurfing. Byerne er meget forskellige, hver med deres særpræg. Horsens By er præget af sin 700 år gamle byplan og har mange gamle og interessante bygninger. Bogen priser sin egn, naturligvis, men Danmark er rig på natur og kultur overalt, så en lignende bog kunne skrives for de fleste egne i landet.

Svend Erik Werner: Langsomt, men usikkert – 351 sider. Kr. 250.Tegninger: John Olsen.

En dramatisk opvækst i en kaotisk familie, katolsk tugtelse i skolen og ungdommen, ildebrande, pludselig død, venlige og mindre venlige kvinder. Komponist af ”ny musik” under indflydelse af Hindemith, Lutoslawski, Penderecki og Stockhausen, hvis musik han har formidlet i radio, TV og på koncerter. Rektor på Det fynske musikkonservatorium. Humor og forståelse af andre præger de mange fortællinger, som bogen består af.