Eigil Holm’s Forlag
tlf.7566 5130
mobil 22 40 51 25

Email

Horsens Ren Fjord

Horsens-Ren Fjord

Formål

Foreningens formål er at samle alle organisationer, interessegrupper og personer, der har interesse i, at Horsens Fjord har en tilstand, der er tilfredsstillende for alle, både set fra naturens, sportens, jagten, fiskeriets og andre rekreative interessers samt erhvervslivets synspunkt. Foreningen skal virke som et bindeled mellem de interesserede på den ene side og myndighederne og politikerne på den anden side.

Foreningen er stiftet 1991. Geografisk dækker den Horsens Fjord og det landområde, der har afstrømning til fjorden.

Foreningen påpeger og deltager i løsningen af natur- og miljøproblemer. Det sker ved at arrangere møder med parterne i de løbende sager og ved at arrangere offentlige konferencer, hvor embedsmænd og politikere deltager. Konferencerne refereres i foreningens nyhedsbrev.

 Foreningens medlemmer er de grønne foreninger, kommuner og offentlige institutioner, jagt- og fiskeriforeninger, landbruget og andre erhverv. Desuden er der private medlemmer. På grundlag af medlemmernes interesser kan foreningen give alsidigt belyste problembeskrivelser og løsningsforslag til politikerne.

Tidsskrift:
Horsens-Ren Fjords nyhedsbrev, der udkommer, når der har været en konference:

Nyhedsbreve

Nr. 1: Muslingefiskeri og muslingedyrkning. 1992
Nr. 2: Skarv og   skarvforvaltning. 1993
Nr. 3: Status over   Horsens Fjord april 1993.
Nr. 4: Turisme. 1994
Nr. 5: Bygholm Sø og Å.1994
Nr. 6: Havnekonferencen. 1995
Nr. 7: Nørrestrand. 1996
Nr. 8: Horsens Fjord Status 1997
Nr. 9: Vorsø. 1999
Nr. 10. Horsens Fjord Status 2001
Nr. 11: Arkæologi og geologi. 2003
Nr. 12: Bygholm Ådal og dens arkæologi. 2004
Nr. 13: Havstigning. 2005
Nr. 14: Klimaændringer 2008
Nr. 15: Status over Horsens Fjord 2012DOWNLOAD
Nr. 16: Ålegræskonference 2015DOWNLOAD
 
Nr. 17 Konferencen om biodiversitet 15. marts 2016. DOWNLOAD. Bladet er på 28 sider og indeholder artikler af Bent Lauge Madsen (ferskvandsbiolog), Finn Borschenius (botaniker), Niels Peter Dalsgaard Jensen (skovrider), Morten DD Hansen (naturvejleder m.m.), Bettina Lerche og Lene Thomsen, begge biologer i Horsens Kommune. Bladet kan også fås trykt. Pris 50 kr. + porto.                           

Bøger:
Horsens Fjord Status 1992.
Horsensegnen: Atlas, natur, miljø, historie, erhverv. Udkom år 2000. 232 sider, 1000 illustrationer i farver. Se særskilt beskrivelse andet sted på denne hjemmeside.

Nyhedsbrevet Horsens – Ren Fjord nr. 15, 2012: Status over Horsens Fjord 2012 Indeholder foredrag og artikler fra konferencen om Horsens Fjord nu og i fremtiden, afholdt 25. september 2012. Download

 Kort over havstigningen i Horsens Fjord ved 0,5 m havstigning og oversvømmelse til 2 m kurven ved en 50-års begivenhed. Tegnet 2005 på kortafdelingen, Horsens Rådhus, i forbindelse med en konference om havstigning, afholdt af Horsens – Ren Fjord. Download

Se rubrikken Beskrivelser

Kontingent:
100 kr. årligt, institutioner 200 kr.

Kontaktperson:
Eigil Holm (formand, informationsansvarlig)
Byskovsvej 4
8751 Gedved
tlf. 75 66 51 30
e-mail: eigil.holm@pc.dk 

Palle Koch
Skovvej 29
Egebjerg
8700 Horsens
tlf. 75 65 62 94
e-mail: palle.koch@horsens.dk